eu100

Leader100

Logo-PM100

prow


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Strona internetowa Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Północne Mazowsze" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej

w ramach poddziałania 19.4  „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”;

w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


CiechanówGmina Czernice BoroweGmina DzierzgowoGmina Gołymin-OśrodekGmina GruduskGmina KarniewoGmina KrasneGmina Krzynowloga MałaGmina OjrzeńGmina Opinogóra GórnaGmina PrzasnyszMiasto PrzasnyszGmina RegiminGmina SońskGmina StupskGmina SzydłowoGmina Wieczfnia Kościelna 

INFORMACJA

Uprzejmie informujemy, że 3 lipca 2018
biuro Lokalnej Grupy Działania „Północne Mazowsze” będzie czynne do godz. 9:30 z powodu wyjazdu służbowego.

 Za utrudnienia przepraszamy.

 W sprawach pilnych prosimy o tel. 23-671-12-02.

„Atrakcje Północnego Mazowsza sposobem na integrację Zielonej”- realizacja grantu powierzonego Stowarzyszeniu Zielona OdNowa.

W związku z realizacją projektu grantowego pt. „Nasze pomysły- wspólne działania” ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych, Stowarzyszenie Zielona OdNowa w dniu 26.05.2018 r. w ramach projektu „Atrakcje Północnego Mazowsza sposobem na integrację Zielonej” zorganizowało wyjazd dla dzieci do „Krainy Westernu Sarnowa Góra” w gm. Sońsk.

Czytaj dalej

„Droga do integracji wielopokoleniowej w Szwelicach”- realizacja grantu powierzonego Stowarzyszeniu „Nasze Szwelice”.

Stowarzyszenie „Nasze Szwelice” z gminy Karniewo dnia 10.06.2018r. zrealizowało jedno z działań przewidziane w ramach projektu grantowego pt. „Nasze pomysły-wspólne działania”, finansowanego w zakresie poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020.

Czytaj dalej

Projekt grantowy Stowarzyszenia Przyjaciół Gimnazjum „Aktywna Szkoła”

Stowarzyszenie Przyjaciół Gimnazjum z Krasnego w ramach projektu grantowego  pt. „Nasze pomysły- wspólne działania”  realizowanego w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych realizuje zajęcia, podczas których uczniowie uczą się jak obsługiwać kamerę cyfrową. Uczestnicy projektu poznają najważniejsze formaty plików graficznych, dźwiękowych  i filmowych oraz  zapoznają się z teorią dotyczącą planów filmowych, kadrowania i montażu przy użyciu odpowiednich programów komputerowych.

Czytaj dalej

Projekty grantowe Fundacji Cherub z Przasnysza

Fundacja Cherub realizuje 4 przedsięwzięcia  w ramach projektu grantowego  pt. „Nasze pomysły- wspólne działania”  realizowanego w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.

Czytaj dalej

Projekty grantowe w realizacji Stowarzyszenia Zielona OdNowa

W związku z  realizacją projektu grantowego  pt. „Nasze pomysły- wspólne działania” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych, Stowarzyszenie Zielona OdNowa w dniu 19.05.2018 r.  zorganizowało wyjazd do Zagrody Edukacyjnej w Karniewie dla 20 osób dorosłych (w tym kobiet 50+), gdzie odbyło się szkolenie oraz piknik integracyjny.

Czytaj dalej

Konsultacje Lokalnej Strategii Rozwoju

Lokalna Grupa Działania „Północne Mazowsze” już dwukrotnie ogłaszała nabory wniosków na realizację przedsięwzięć związanych z współpracą gospodarczą na rzecz rozwoju rynków zbytu i promocji produktów, uzyskiwaniem certyfikatów i uczestnictwo w systemach jakości, rozwojem usług opiekuńczych i wychowawczych dla dzieci i innymi, które zostały oznaczone kolorem czerwonym w LSR zał. nr 3 Plan działania >>>

Czytaj dalej

Projekt grantowy: „Nasze pomysły- wspólne działania”

Lokalna Grupa Działania ,,Północne Mazowsze’’ informuje, że w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych realizuje operację „Nasze pomysły- wspólne działania”.

Czytaj dalej