eu100

Leader100

Logo-PM100

prow


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Strona internetowa Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Północne Mazowsze" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej

w ramach poddziałania 19.4  „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”;

w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


CiechanówGmina Czernice BoroweGmina DzierzgowoGmina Gołymin-OśrodekGmina GruduskGmina KarniewoGmina KrasneGmina Krzynowloga MałaGmina OjrzeńGmina Opinogóra GórnaGmina PrzasnyszMiasto PrzasnyszGmina RegiminGmina SońskGmina StupskGmina SzydłowoGmina Wieczfnia Kościelna 

Projekt grantowy Stowarzyszenia Przyjaciół Gimnazjum „Aktywna Szkoła”

Stowarzyszenie Przyjaciół Gimnazjum z Krasnego w ramach projektu grantowego  pt. „Nasze pomysły- wspólne działania”  realizowanego w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych realizuje zajęcia, podczas których uczniowie uczą się jak obsługiwać kamerę cyfrową. Uczestnicy projektu poznają najważniejsze formaty plików graficznych, dźwiękowych  i filmowych oraz  zapoznają się z teorią dotyczącą planów filmowych, kadrowania i montażu przy użyciu odpowiednich programów komputerowych.

Czytaj dalej

Projekty grantowe Fundacji Cherub z Przasnysza

Fundacja Cherub realizuje 4 przedsięwzięcia  w ramach projektu grantowego  pt. „Nasze pomysły- wspólne działania”  realizowanego w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.

Czytaj dalej

Projekty grantowe w realizacji Stowarzyszenia Zielona OdNowa

W związku z  realizacją projektu grantowego  pt. „Nasze pomysły- wspólne działania” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych, Stowarzyszenie Zielona OdNowa w dniu 19.05.2018 r.  zorganizowało wyjazd do Zagrody Edukacyjnej w Karniewie dla 20 osób dorosłych (w tym kobiet 50+), gdzie odbyło się szkolenie oraz piknik integracyjny.

Czytaj dalej

Konsultacje Lokalnej Strategii Rozwoju

Lokalna Grupa Działania „Północne Mazowsze” już dwukrotnie ogłaszała nabory wniosków na realizację przedsięwzięć związanych z współpracą gospodarczą na rzecz rozwoju rynków zbytu i promocji produktów, uzyskiwaniem certyfikatów i uczestnictwo w systemach jakości, rozwojem usług opiekuńczych i wychowawczych dla dzieci i innymi, które zostały oznaczone kolorem czerwonym w LSR zał. nr 3 Plan działania >>>

Czytaj dalej

Projekt grantowy: „Nasze pomysły- wspólne działania”

Lokalna Grupa Działania ,,Północne Mazowsze’’ informuje, że w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych realizuje operację „Nasze pomysły- wspólne działania”.

Czytaj dalej

Ulga na start dla przedsiębiorców

Lokalna Grupa Działania ,,Północne Mazowsze’’ informuje, że beneficjenci podziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW 2014-2020 w zakresie operacji na podejmowanie działalności gospodarczej, mają możliwość skorzystania z uprawnienia wynikającego z art. 18 ust.1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r. poz. 646) od 30 kwietnia 2018 r. Zgodnie artykułem przedsiębiorca nie będący osobą fizyczną, która podejmuje działalność gospodarczą po raz pierwszy nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym przez okres 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej.

Czytaj dalej

Majowe szkolenia i testy online na epik24.pl

W dniach 17 – 31 maja br.  odbędzie się sesja testów, obejmująca wszystkie dotychczasowe kursy tematyczne: Cele i zasady wdrażania LSR 2016 – 2022; Tworzenie i realizacja projektów w ramach LSR; Wypełnianie wniosku o przyznanie pomocy; Społeczność i przedsiębiorczość; Środowisko i klimat.

Czytaj dalej

Wyniki naborów wniosków nr 1/2018, 2/2018, 4/2018, 5/2018, 6/2018

Lokalna Grupa Działania "Północne Mazowsze" ogłasza wyniki naborów wniosków numer 1/2018, 2/2018, 4/2018, 5/2018, 6/2018, które trwały od 5 lutego 2018r. do 5 marca 2018r. w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działań objętych Lokalną Strategią Rozwoju.

Wyniki naboru 1/2018 >>>
Wyniki naboru 2/2018 >>>
Wyniki naboru 4/2018 >>>
Wyniki naboru 5/2018 >>>
Wyniki naboru 6/2018 >>>
Protokóły z posiedzeń Rady >>>

wzór protestu (doc) >>>