eu100

Leader100

Logo-PM100

prow


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Strona internetowa Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Północne Mazowsze" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej

w ramach poddziałania 19.4  „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”;

w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


CiechanówGmina Czernice BoroweGmina DzierzgowoGmina Gołymin-OśrodekGmina GruduskGmina KarniewoGmina KrasneGmina Krzynowloga MałaGmina OjrzeńGmina Opinogóra GórnaGmina PrzasnyszMiasto PrzasnyszGmina RegiminGmina SońskGmina StupskGmina SzydłowoGmina Wieczfnia Kościelna 

Sesja testów na epik24.pl do 30 grudnia 2017r.

Na epik24.pl rozpoczęła się grudniowa sesja testów, która potrwa do 30 grudnia br.  dostępna jest sesja testów, obejmująca wszystkie dotychczasowe kursy tematyczne m.in.:  Cele i zasady wdrażania LSR 2016 – 2022, Tworzenie i realizacja projektów w ramach LSR, Wypełnianie wniosku o przyznanie pomocy, Społeczność i przedsiębiorczość, Środowisko i klimat, więcej na https://epik24.pl/

 

Zapraszamy i życzymy powodzenia!

Ankieta dla mieszkańców obszaru LGD

Zapraszamy Państwa – Mieszkańców naszego regionu do wyrażenia opinii na temat warunków życia w gminach z obszaru Lokalnej Grupy Działania "Północne Mazowsze".
Ankieta jest anonimowa a jej wyniki posłużą wyłącznie temu, aby dostosować Lokalną Strategię Rozwoju do potrzeb mieszkańców i regionu.

Szkolenia na obszarze LGD

Lokalna Grupa Działania „Północne Mazowsze” zaprasza potencjalnych wnioskodawców do udziału w bezpłatnych szkoleniach związanych ze zbliżającym się terminem naboru wniosków na przełomie 2017/2018 r. w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działań objętych Lokalną Strategią Rozwoju, które odbędą się w dniach 07-13.12.2017 r. w godzinach i miejscach podanych poniżej.

Czytaj dalej

Uwaga! Dostępne są nowe wzory dokumentów w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażane operacji w ramach LSR

W związku z wejściem w życie z dniem 9 września 2017 r. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zostały udostępnione nowe wzory dokumentów, które obowiązują od 16 października 2017 r.

Czytaj dalej

Listopadowe szkolenia i testy na epik24.pl

W dniach 16 – 30 listopada dostępna będzie sesja testów na epik24.pl, obejmująca wszystkie dotychczasowe kursy tematyczne:

 


– Cele i zasady wdrażania LSR 2016 – 2022;
– Tworzenie i realizacja projektów w ramach LSR;
– Wypełnianie wniosku o przyznanie pomocy;
– Społeczność i przedsiębiorczość;
– Środowisko i klimat.

Więcej informacji>>>>>

Zapraszamy i życzymy powodzenia!

Podsumowanie realizacji operacji „EkoLeader”

Operacja pn. "EkoLeader.pl LGD dla zrównoważonego rozwoju. Środowisko, klimat, ekoinnowacje w operacjach RLKS” została zrealizowana przez Lokalną Grupę Działania „Północne Mazowsze” od czerwca 2017 r. do końca października 2017 r. Ogólnym celem tego projektu było dostarczenie kompleksowej i użytecznej wiedzy realizatorom lokalnych strategii rozwoju w zakresie możliwości i metod praktycznego włączania aspektów ekologicznych i klimatycznych do procesu planowania i realizacji operacji rozwoju lokalnego. W ramach projektu zrealizowane zostały dwa główne zadania:

Czytaj dalej