eu100

Leader100

Logo-PM100

prow


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Strona internetowa Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Północne Mazowsze" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej

w ramach poddziałania 19.4  „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”;

w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


CiechanówGmina Czernice BoroweGmina DzierzgowoGmina Gołymin-OśrodekGmina GruduskGmina KarniewoGmina KrasneGmina Krzynowloga MałaGmina OjrzeńGmina Opinogóra GórnaGmina PrzasnyszMiasto PrzasnyszGmina RegiminGmina SońskGmina StupskGmina SzydłowoGmina Wieczfnia Kościelna 

Wyniki naborów wniosków nr 1/2018, 2/2018, 4/2018, 5/2018, 6/2018

Lokalna Grupa Działania "Północne Mazowsze" ogłasza wyniki naborów wniosków numer 1/2018, 2/2018, 4/2018, 5/2018, 6/2018, które trwały od 5 lutego 2018r. do 5 marca 2018r. w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działań objętych Lokalną Strategią Rozwoju.

Wyniki naboru 1/2018 >>>
Wyniki naboru 2/2018 >>>
Wyniki naboru 4/2018 >>>
Wyniki naboru 5/2018 >>>
Wyniki naboru 6/2018 >>>
Protokóły z posiedzeń Rady >>>

wzór protestu (doc) >>>

Zaproszenie na warsztaty dotyczące przygotowania biznesplanu

W związku z ogłoszonym naborem wniosków, LGD "Północne Mazowsze" zaprasza na warsztaty z przygotowania biznesplanu dla osób rozwijających działalność gospodarczą. Warsztaty będą przeprowadzone w godz. 9:30-15:00 w dniu 16 lutego 2018r. w Zielonej
( Zielona 24, 06-408 Krasne – budynek OSP).

Przewidywana liczba uczestników – 20 osób.

Prosimy o telefoniczne dokonywanie zgłoszeń pod nr tel. 23 671 12 02 w godz. 8:00 – 16:00.

Potwierdzenie o zakwalifikowaniu w trakcie zgłoszenia, decyduje kolejność zgłoszeń.

Czytaj dalej

Ogłoszenie o naborach wniosków

Lokalna Grupa Działania „Północne Mazowsze” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działań objętych Lokalną Strategią Rozwoju, w zakresie:

Czytaj dalej

Informacja

Uprzejmie informujemy, że 2 stycznia (wtorek) biuro Lokalnej Grupy Działania „Północne Mazowsze” będzie nieczynne. Jest to odbiór dnia świątecznego przypadającego w sobotę –  6 stycznia 2018 r.