eu100

Leader100

Logo-PM100

prow


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Strona internetowa Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Północne Mazowsze" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej

w ramach poddziałania 19.4  „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”;

w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


CiechanówGmina Czernice BoroweGmina DzierzgowoGmina Gołymin-OśrodekGmina GruduskGmina KarniewoGmina KrasneGmina Krzynowloga MałaGmina OjrzeńGmina Opinogóra GórnaGmina PrzasnyszMiasto PrzasnyszGmina RegiminGmina SońskGmina StupskGmina SzydłowoGmina Wieczfnia Kościelna 

Projekt współpracy pomiędzy LGD „Północne Mazowsze” i LGD „Sierpeckie Partnerstwo”

Projekt współpracy pomiędzy LGD „Północne Mazowsze” i LGD „Sierpeckie Partnerstwo”

Lokalna Grupa Działania „Północne Mazowsze” wraz z Lokalną Grupą Działania „Sierpeckie Partnerstwo” rozpoczęły realizację wspólnego przedsięwzięcia pod nazwą „Innowacyjny rozwój turystyczno – społeczny LGD „Sierpeckie Partnerstwo” i „Północne Mazowsze”. Umowa na projekt współpracy została podpisana w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w dn. 25 listopada 2019 roku. Głównym celem projektu jest wykonanie i montaż wiat turystycznych na obszarze dwóch partnerskich LGD. Na obszarze LGD „Północne Mazowsze” wiaty zostaną zlokalizowane po jednej w każdej z 17-stu gmin.

Czytaj dalej

Nowy komunikat dla beneficjentów poddziałania 19.2

Nowy komunikat dla beneficjentów poddziałania 19.2

W związku z wirusem SARS-CoV-2 na stronie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich pojawiła się informacja dotycząca zmiany przepisów dla beneficjentów poddziałania 19.2. Poniżej publikujemy treść komunikatu.

W związku z wejściem w życie przepisów zmieniających ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2020 r. poz. 217 i 300) wprowadzonych ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U.2020. poz.695), w oparciu o przedstawione przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi stanowisko i interpretacje, poniżej przedstawiamy wyjaśnienia dotyczące stosowania zmienionych przepisów w ramach poddziałania 19.2. Jednocześnie informujemy, że zgodnie z zapewnieniami MRiRW trwają obecnie prace nad zmianą rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (dalej rozporządzenie).

Czytaj dalej

Załatwianie spraw w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego – komunikat

Załatwianie spraw w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego – komunikat

W związku z trwającą sytuacją epidemiczną, zaleceniami rządu i służb sanitarnych dotyczącymi zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa COVID-19, od 25 maja br. Urząd wprowadził nowe zasady kontaktu z urzędem. Poniżej zamieszczamy cały komunikat:

Szanowni Państwo, w związku z utrzymującą się epidemią, w trosce o Państwa zdrowie, bezpieczeństwo, ale także mając na uwadze Państwa komfort, proponujemy trzy formy kontaktu z urzędem. Nadal, jeśli to możliwe, zachęcamy do unikania wizyt w siedzibie urzędu i skorzystania z obsługi telefonicznej, mejlowej lub za pośrednictwem systemu e-puap. W sytuacjach niecierpiących zwłoki udostępniamy dla Państwa drugi punkt podawczy na terenie Warszawy. Jeśli jednak sprawa wymaga bezpośredniej rozmowy, możliwa jest wizyta w urzędzie – wówczas prosimy o wcześniejsze umówienie się i zachowanie wszelkich środków ostrożności.

Czytaj dalej

Dostępny nowy kurs na epik24.pl

Dostępny nowy kurs na epik24.pl

Informujemy, że na epik24.pl został uruchomiony nowy kurs B.17 w ramach bloku B „Realizacja i promocja w operacjach RLKS III”. Kurs dotyczy zagadnień z realizowania operacji i umowy o przyznanie pomocy (z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej).

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją!

 

Więcej informacji o tym i innych kursach na epik24.pl>>>>>

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi zaprasza Koła Gospodyń Wiejskich do inicjatywy „Tradycyjna Gęsina Wiejska”

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi zaprasza Koła Gospodyń Wiejskich do inicjatywy „Tradycyjna Gęsina Wiejska”

LGD „Północne Mazowsze” z przyjemnością informuje o inicjatywie Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi, który zaprasza zainteresowane Koła Gospodyń Wiejskich do działań promujących przyzagrodowy chów gęsi i przetwórstwo gęsiny metodami tradycyjnymi. Celem przedsięwzięcia jest na nowo upowszechnienie białej gęsi i możliwość czerpania dodatkowych dochodów. Wzięcie udziału w tworzonej inicjatywie niesie ze sobą wiele korzyści (np. wsparcie szkoleniowe) i jest całkowicie bezpłatne.

Zapraszamy!

Szczegóły o działaniach znajdą Państwo na stronie Instytutu >>>>>>

Dodatkowe warianty logo KSOW od 1.06.2020

Dodatkowe warianty logo KSOW od 1.06.2020

Na stronie internetowej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) pojawił się komunikat, że od dn. 1 czerwca 2020 roku będzie obowiązywać zmieniona Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020.

Zmianie uległa strona dotycząca logo Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (str. 64) – wprowadzono jego dodatkowe warianty. Obecne logo KSOW funkcjonuje od początku działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Polsce i wymagało unowocześnienia. Wieloletnie funkcjonowanie sieci w Polsce oraz wielu współpracujących partnerów sprawiły, że marka KSOW jest coraz bardziej rozpoznawalna, co umożliwia stosowanie przy logotypach, zamiast pełnej nazwy, skrótu KSOW. Wariant ten mógłby być stosowany w razie potrzeb, zamiennie z logotypem zawierającym pełną nazwę. Dodatkowo zaproponowano bardziej czytelną wersję znaku KSOW, zarówno w kolorze jak i wersji monochromatycznej, która będzie lepiej widoczna na materiałach promocyjnych.

Czytaj dalej

Obsługa interesantów w biurze LGD „Północne Mazowsze” – zasady bezpieczeństwa

Obsługa interesantów w biurze LGD „Północne Mazowsze” – zasady bezpieczeństwa

Biuro LGD „Północne Mazowsze” przyjmuje interesantów w dniach pracy biura w godzinach od 09:00 do 13:00, wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym lub mailowym uzgodnieniu terminu spotkania.
Kontakt:
Tel. 23 671 12 02
E-mail: biuro*polnocnemazowsze.pl
(Ze względu na ochronę adresu e-mail przed spamem należy usunąć znak * i zastąpić go @)

Wchodząc do biura, są Państwo zobowiązani do:

  • zakrycia nosa i ust;
  • dezynfekcji rąk;
  • zachowania wymaganego odstępu.

Komunikat dot. trybu konkurencyjnego w ramach PROW 2014-2020

Komunikat dot. trybu konkurencyjnego w ramach PROW 2014-2020

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego opublikował kolejny komunikat, tym razem informacje dotyczą przepisów związanych z obowiązkiem stosowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców:

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że w dniu 18.04.2020 r. weszła w życie Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 695) zmieniająca m.in. Ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 217 i 300).

Czytaj dalej

Komunikat dla Beneficjentów poddziałania 19.2 dotyczący zwolnienia z opłacania składek do ZUS

Komunikat dla Beneficjentów poddziałania 19.2 dotyczący zwolnienia z opłacania składek do ZUS

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego opublikował kolejny komunikat zawierający ważne informacje dotyczące zwolnienia z opłacania składek do ZUS dla Beneficjentów poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Czytaj dalej

Wyniki naborów wniosków nr 1/2020, 2/2020, 3/2020, 4/2020, 5/2020, 6/2020, 7/2020, 8/2020, 9/2020, 10/2020, 11/2020

Wyniki naborów wniosków nr 1/2020, 2/2020, 3/2020, 4/2020, 5/2020, 6/2020, 7/2020, 8/2020, 9/2020, 10/2020, 11/2020

Lokalna Grupa Działania „Północne Mazowsze” ogłasza wyniki naborów wniosków numer 1/2020, 2/2020, 3/2020, 4/2020, 5/2020, 6/2020, 7/2020, 8/2020, 9/2020, 10/2020, 11/2020, które trwały od 20 stycznia 2020 r. do 18 lutego 2020 r. w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działań objętych Lokalną Strategią Rozwoju.

Wyniki naboru 1/2020 >>>
Wyniki naboru 2/2020 >>>
Wyniki naboru 3/2020 >>>
Wyniki naboru 4/2020 >>>
Wyniki naboru 5/2020 >>>
Wyniki naboru 6/2020 >>>
Wyniki naboru 7/2020 >>>
Wyniki naboru 8/2020 >>>
Wyniki naboru 9/2020 >>>
Wyniki naboru 10/2020 >>>
Wyniki naboru 11/2020 >>>

 

Protokoły z posiedzeń Rady LGD >>>

wzór protestu (doc) >>>