eu100

Leader100

Logo-PM100

prow


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Strona internetowa Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Północne Mazowsze" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej

w ramach poddziałania 19.4  „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”;

w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


CiechanówGmina Czernice BoroweGmina DzierzgowoGmina Gołymin-OśrodekGmina GruduskGmina KarniewoGmina KrasneGmina Krzynowloga MałaGmina OjrzeńGmina Opinogóra GórnaGmina PrzasnyszMiasto PrzasnyszGmina RegiminGmina SońskGmina StupskGmina SzydłowoGmina Wieczfnia Kościelna 

Szkolenie w ramach Mazowieckich Dobrych Praktyk i Tradycji Kulinarnych – Jak zarejestrować produkt tradycyjny – Opinogóra Górna

Szkolenie w ramach Mazowieckich Dobrych Praktyk i Tradycji Kulinarnych –  Jak zarejestrować produkt tradycyjny – Opinogóra Górna

W dniu 15 listopada 2019 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej odbyło się szkolenie w ramach Mazowieckich Dobrych Praktyk i Tradycji Kulinarnych – Jak zarejestrować produkt tradycyjny. Spotkanie było zorganizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Lokalną Grupę Działania „Północne Mazowsze” oraz Wójta Gminy Opinogóra Górna.

Czytaj dalej

Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu

Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu

Informujemy, że osoby i podmioty, które  zrealizowały operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 mają obowiązek wypełnienia  i przesłania do Urzędu Marszałkowskiego formularza (wersja 4z) informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji.

Czytaj dalej

Listopadowe szkolenia i testy online na epik24

Listopadowe szkolenia i testy online na epik24

Informujemy, że w dn. 16-30 listopada 2019 r. zostanie uruchomiona sesja testów obejmująca wszystkie kursy tematyczne w ramach bloków szkoleniowych A, B, C i D.
Dodatkowo informujemy, że dostępny jest nowy kurs w ramach szkolenia bloku B – B.10 „Realizacja i promocja w operacjach RKLS”.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!  >>>>>

Zespół Tańców Historycznych w Przasnyszu

Zespół Tańców Historycznych w Przasnyszu

Zespół Tańców Historycznych w Przasnyszu powstał w styczniu 2019 roku w ramach operacji pn. „Utworzenie zespołu tańców historycznych (szlacheckich) i przeprowadzenie warsztatów” (Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020). Pozyskując wsparcie finansowe z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Północne Mazowsze” przeprowadzono warsztaty i naukę tańców historycznych.

Czytaj dalej

Szkolenie w ramach Mazowieckich Dobrych Praktyk i Tradycji Kulinarnych – Produkt Lokalny i Tradycyjny – Wieczfnia Kościelna

Szkolenie w ramach Mazowieckich Dobrych Praktyk i Tradycji Kulinarnych – Produkt Lokalny i Tradycyjny – Wieczfnia Kościelna

W dniu 29 października 2019 roku w Wieczfni Kościelnej odbyło się szkolenie w ramach Mazowieckich Dobrych Praktyk i Tradycji Kulinarnych – Produkt Lokalny i Tradycyjny. Spotkanie było zorganizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Lokalną Grupę Działania „Północne Mazowsze” oraz Wójta Gminy Wieczfnia Kościelna.

Czytaj dalej

Konsultacje Lokalnej Strategii Rozwoju

Konsultacje Lokalnej Strategii Rozwoju

W związku z przygotowaniami do jednego z ostatnich naborów wniosków w obecnym okresie programowania Unii Europejskiej Lokalna Grupa Działania „Północne Mazowsze” poddaje pod konsultacje społeczne zaktualizowany dokument strategiczny (Lokalną Strategię Rozwoju). Tym samym przygotowuje się także do kolejnego naboru wniosków w 2020 r., na podstawie harmonogramu także zaktualizowanego w oparciu o nowelizację Lokalnej Strategii Rozwoju.

Zapraszamy do składania uwag i sugestii oraz prosimy o opinie w kwestii wprowadzonych zmian do dnia 30 października 2019 r. do godz. 12:00 na adres biuro@polnocnemazowsze.pl.

Wprowadzone zmiany w LSR zostały zaznaczone kolorem czerwonym >>>>>