eu100

Leader100

Logo-PM100

prow


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Strona internetowa Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Północne Mazowsze" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej

w ramach poddziałania 19.4  „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”;

w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


CiechanówGmina Czernice BoroweGmina DzierzgowoGmina Gołymin-OśrodekGmina GruduskGmina KarniewoGmina KrasneGmina Krzynowloga MałaGmina OjrzeńGmina Opinogóra GórnaGmina PrzasnyszMiasto PrzasnyszGmina RegiminGmina SońskGmina StupskGmina SzydłowoGmina Wieczfnia Kościelna 

Informacja

Informacja

Uprzejmie informujemy, że w dniu 21 stycznia 2019 roku biuro LGD „Północne Mazowsze” będzie nieczynne w związku z wyjazdem pracowników biura na szkolenie.

Za utrudnienia przepraszamy.

W sprawach pilnych prosimy o kontakt telefoniczny:

Tel. 23-671-12-02.

EPIK szkolenia w zakresie przygotowania wniosków o płatność.

EPIK szkolenia w zakresie przygotowania wniosków o płatność.

Zapraszamy Beneficjentów pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działań objętych Lokalną Strategią Rozwoju do zapoznania się z blokami szkoleniowymi (B, C) zamieszczonymi na platformie e-learningowej  EPIK  dotyczącymi przygotowania wniosków o płatność w zakresie podejmowania działalności gospodarczej( PREMIA) – KURS C.10 – C.12
oraz operacji innych niż podejmowanie działalności gospodarczej – KURS  B.7 – B. 9

Zachęcamy Państwa do zadawania pytań moderatorowi szkoleń na platformie EPIK .

 

Zasady promocji i obowiązki informacyjne beneficjentów PROW 2014-2020

Zasady promocji i obowiązki informacyjne beneficjentów PROW 2014-2020

Zgodnie z zapisami § 5 pkt 16 umowy o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 Beneficjent zobowiązany jest do:

„informowania i rozpowszechniania informacji o pomocy otrzymanej z EFRROW, zgodnie z przepisami Załącznika III do rozporządzenia nr 808/2014 opisanymi w Księdze wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, opublikowanej na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz z uwzględnieniem zasad określonych przez LGD i zamieszczonych na jej stronie internetowej, w trakcie realizacji operacji, w terminie od dnia zawarcia umowy”.

Czytaj dalej

Projekt grantowy Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Szydłowskiej

Projekt grantowy Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Szydłowskiej

W ramach operacji pt.,,Przeprowadzenie warsztatów plastycznych i kulinarnych oraz organizacja Mikołajek” Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Szydłowskiej zorganizowało warsztaty plastyczne oraz kulinarne w zakresie tematycznym Świąt Bożego Narodzenia. Projekt zakończył się spotkaniem Mikołajkowym dla wszystkich uczestników w trakcie którego zorganizowano wystawę prac plastycznych i poczęstunek. 

Czytaj dalej

Małe przetwórstwo 2019 – dofinansowanie w ARiMR

Małe przetwórstwo 2019 – dofinansowanie w ARiMR

Od 31 stycznia do 1 marca 2019 r. oddziały regionalne Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będą przyjmowały wnioski na tzw. małe przetwórstwo. W tegorocznym naborze wprowadzono szereg zmian, m. in. rozszerzono grono osób, które mogą ubiegać się o takie wsparcie finansowe.

Pomoc, jaką można otrzymać ramach „Wsparcia inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój” finansowanego z budżetu PROW 2014-2020, przyznawana jest w formie refundacji do 50 proc. kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację inwestycji służących przetwórstwu m.in. mleka, mięsa, owoców i warzyw, zbóż i ziemniaków.

Czytaj dalej

„Bezpieczny start – wzmocnienie kapitału społecznego młodzieży zamieszkującej obszar LGD Północne Mazowsze”

OSPOchotnicza Straż Pożarna w Węgrze otrzymała dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020, na realizację projektu pn. „Bezpieczny start – wzmocnienie kapitału społecznego młodzieży zamieszkującej obszar LGD Północne Mazowsze”.

Partnerami projektu są: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Przasnyszu, Gmina Czernice Borowe oraz Sołectwo Węgra. Patronem medialnym jest portal InfoPrzasnysz.

Czytaj dalej

Ankieta dla mieszkańców obszaru LGD

Zapraszamy Mieszkańców naszego regionu do wyrażenia opinii na temat warunków życia w gminach z obszaru Lokalnej Grupy Działania „Północne Mazowsze”. W tym celu przygotowaliśmy ankietę, która jest dostępna tutaj >>>>>>>  Badanie ankietowe jest anonimowe a jego wyniki posłużą wyłącznie temu, aby dostosować Lokalną Strategię Rozwoju do potrzeb mieszkańców, przedsiębiorców, organizacji i instytucji z naszego obszaru działania. Osobom, które wypełnią ankietę dziękujemy!

Link do ankiety >>>>>>