eu100

Leader100

Logo-PM100

prow


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Strona internetowa Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Północne Mazowsze" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej

w ramach poddziałania 19.4  „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”;

w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


CiechanówGmina Czernice BoroweGmina DzierzgowoGmina Gołymin-OśrodekGmina GruduskGmina KarniewoGmina KrasneGmina Krzynowloga MałaGmina OjrzeńGmina Opinogóra GórnaGmina PrzasnyszMiasto PrzasnyszGmina RegiminGmina SońskGmina StupskGmina SzydłowoGmina Wieczfnia Kościelna 

Zaproszenie na warsztaty dotyczące przygotowania biznesplanu

W związku z ogłoszonym naborem wniosków, LGD "Północne Mazowsze" zaprasza na warsztaty z przygotowania biznesplanu dla osób rozwijających działalność gospodarczą. Warsztaty będą przeprowadzone w godz. 9:30-15:00 w dniu 16 lutego 2018r. w Zielonej
( Zielona 24, 06-408 Krasne – budynek OSP).

Przewidywana liczba uczestników – 20 osób.

Prosimy o telefoniczne dokonywanie zgłoszeń pod nr tel. 23 671 12 02 w godz. 8:00 – 16:00.

Potwierdzenie o zakwalifikowaniu w trakcie zgłoszenia, decyduje kolejność zgłoszeń.

Czytaj dalej

Ogłoszenie o naborach wniosków

Lokalna Grupa Działania „Północne Mazowsze” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działań objętych Lokalną Strategią Rozwoju, w zakresie:

Czytaj dalej

Informacja

Uprzejmie informujemy, że 2 stycznia (wtorek) biuro Lokalnej Grupy Działania „Północne Mazowsze” będzie nieczynne. Jest to odbiór dnia świątecznego przypadającego w sobotę –  6 stycznia 2018 r.

Sesja testów na epik24.pl do 30 grudnia 2017r.

Na epik24.pl rozpoczęła się grudniowa sesja testów, która potrwa do 30 grudnia br.  dostępna jest sesja testów, obejmująca wszystkie dotychczasowe kursy tematyczne m.in.:  Cele i zasady wdrażania LSR 2016 – 2022, Tworzenie i realizacja projektów w ramach LSR, Wypełnianie wniosku o przyznanie pomocy, Społeczność i przedsiębiorczość, Środowisko i klimat, więcej na https://epik24.pl/

 

Zapraszamy i życzymy powodzenia!

Ankieta dla mieszkańców obszaru LGD

Zapraszamy Państwa – Mieszkańców naszego regionu do wyrażenia opinii na temat warunków życia w gminach z obszaru Lokalnej Grupy Działania "Północne Mazowsze".
Ankieta jest anonimowa a jej wyniki posłużą wyłącznie temu, aby dostosować Lokalną Strategię Rozwoju do potrzeb mieszkańców i regionu.

Szkolenia na obszarze LGD

Lokalna Grupa Działania „Północne Mazowsze” zaprasza potencjalnych wnioskodawców do udziału w bezpłatnych szkoleniach związanych ze zbliżającym się terminem naboru wniosków na przełomie 2017/2018 r. w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działań objętych Lokalną Strategią Rozwoju, które odbędą się w dniach 07-13.12.2017 r. w godzinach i miejscach podanych poniżej.

Czytaj dalej