eu100

Leader100

Logo-PM100

prow


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Strona internetowa Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Północne Mazowsze" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej

w ramach poddziałania 19.4  „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”;

w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


CiechanówGmina Czernice BoroweGmina DzierzgowoGmina Gołymin-OśrodekGmina GruduskGmina KarniewoGmina KrasneGmina Krzynowloga MałaGmina OjrzeńGmina Opinogóra GórnaGmina PrzasnyszMiasto PrzasnyszGmina RegiminGmina SońskGmina StupskGmina SzydłowoGmina Wieczfnia Kościelna 

Nabory ogłoszone przez ARiMR

Nabory ogłoszone przez ARiMR

Informujemy, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzi następujące nabory wniosków:

  • „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” – termin składania wniosków: 26 października – 24 listopada 2020 r.

Więcej informacji >>>

  • „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” – termin składania wniosków:
    15 października – 31 grudnia 2020 r.

Więcej informacji >>>

  • „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” – termin składania wniosków: 29 października – 30 listopada 2020 r.

Więcej informacji >>>

  • „Płatność na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” – termin składania wniosków: 30 września – 29 października 2020 r.

Więcej informacji >>>

  • „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” – termin składnia wniosków: 19 października – 30 listopada 2020 r.

Więcej informacji >>>

Mazowiecki Konkurs Fotografii Kulinarnej

Mazowiecki Konkurs Fotografii Kulinarnej

Na stronie internetowej Samorządu Województwa Mazowieckiego pojawiła się informacja, że do 30 września br. jest możliwość wzięcia udziału w kolejnej edycji Konkursu Fotografii Kulinarnej. Dostępne są dwie kategorie konkursowe, jedna z nich dotyczy produktów umieszczonych na Liście Produktów Tradycyjnych, natomiast druga z kategorii to produkty posiadające logotyp Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze.

Czytaj dalej

Produkty regionalne i tradycyjne

Produkty regionalne i tradycyjne

Ze względu na wstrzymanie działań szkoleniowych spowodowane pandemią, zachęcamy i przypominamy o możliwości rejestracji produktów tradycyjnych. Wszystkich zainteresowanych, którzy w ubiegłym roku brali udział w szkoleniach, zorganizowanych przez LGD „Północne Mazowsze” dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, przy aktywnym udziale Samorządów z obszaru LGD oraz dzięki zaangażowaniu Pana Krzysztofa Zaniewskiego – pracownika Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, zachęcamy do odwiedzenia strony KSOW >>>>>, na której znajdą Państwo wszelkie niezbędne informacje, w jaki sposób zarejestrować produkt tradycyjny. Pomimo panującej sytuacji, bądźmy wciąż aktywni!

Wsparcie dla przedsiębiorców z branży turystycznej!

Wsparcie dla przedsiębiorców z branży turystycznej!

Poniżej zamieszczamy główne informacje Samorządu Województwa Mazowieckiego dotyczące wsparcia przedsiębiorców z branży turystycznej. Formą wsparcia będzie bezzwrotna dotacja.

Samorząd Mazowsza wesprze przedsiębiorców z branży turystycznej. Na bezzwrotne dotacje planuje przeznaczyć blisko 67 mln zł z RPO WM 2014–2020. Dodatkowo władze regionu zachęcają do wypoczynku w naszym regionie. Ma w tym pomóc specjalna kampania turystyczna „Odpocznij na Mazowszu”. 

Czytaj dalej

Poradnik antykryzysowy dla obszarów wiejskich

Poradnik antykryzysowy dla obszarów wiejskich

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich na stronie internetowej zamieściła poradnik antykryzysowy dla obszarów wiejskich. W poradniku poruszone są zagadnienia min.:

·         kredyt z dopłatą do dofinansowania,

·         dotacja na kapitał obrotowy dla przedsiębiorców dotkniętych Covid-19,

·         nabór do programu „Dobry start”,

·         wytyczne dla organizatorów szkoleń i konferencji,

·         stypendia pomostowe – rekrutacja on-line

Zapraszamy do lektury całego poradnika >>>

Program Generacja 6.0 – dofinansowanie projektów KGW

Program Generacja 6.0 – dofinansowanie projektów KGW

Szanowne Koła Gospodyń Wiejskich! Informujemy, że na stronie internetowej Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi pojawiła się informacja o możliwości skorzystania z programu Generacja 6.0. Jest to dofinansowanie projektów KGW zarejestrowanych w ARiMR, a kwota dofinansowanie wynosi do 15.000 brutto na każdy projekt. Celem ogłoszonego programu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i technologicznemu seniorów. Wnioski można składać do 17.07.2020 r.

Więcej informacji o programie znajdziecie Państwo na stronie Instytutu >>>

Szczegóły wzięcia udziału w programie dostępne są na stronie Fundacji >>>>