eu100

Leader100

Logo-PM100

prow


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Strona internetowa Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Północne Mazowsze" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej

w ramach poddziałania 19.4  „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”;

w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


CiechanówGmina Czernice BoroweGmina DzierzgowoGmina Gołymin-OśrodekGmina GruduskGmina KarniewoGmina KrasneGmina Krzynowloga MałaGmina OjrzeńGmina Opinogóra GórnaGmina PrzasnyszMiasto PrzasnyszGmina RegiminGmina SońskGmina StupskGmina SzydłowoGmina Wieczfnia Kościelna 

Zmiany w organizacji pracy biura LGD od 13 maja do odwołania.

Zmiany w organizacji pracy biura LGD od 13 maja do odwołania.

Uprzejmie informujemy, że ograniczamy funkcjonowanie pracy biura. Biuro Lokalnej Grupy Działania „Północne Mazowsze” będzie czynne dla interesantów w godz. 09:00 – 13:00 – prosimy o telefoniczne ustalanie terminu spotkania.
Poza tymi godzinami, pracownicy biura wykonują swoje obowiązki w formie zdalnej.
Prosimy o kontakt e-mailowy lub telefoniczny:
Tel. 23 671 12 02
E-mail: biuro*polnocnemazowsze.pl
(Ze względu na ochronę adresu e-mail przed spamem należy usunąć znak * i zastąpić go @)

Komunikat dot. trybu konkurencyjnego w ramach PROW 2014-2020

Komunikat dot. trybu konkurencyjnego w ramach PROW 2014-2020

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego opublikował kolejny komunikat, tym razem informacje dotyczą przepisów związanych z obowiązkiem stosowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców:

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że w dniu 18.04.2020 r. weszła w życie Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 695) zmieniająca m.in. Ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 217 i 300).

Czytaj dalej

Komunikat dla Beneficjentów poddziałania 19.2 dotyczący zwolnienia z opłacania składek do ZUS

Komunikat dla Beneficjentów poddziałania 19.2 dotyczący zwolnienia z opłacania składek do ZUS

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego opublikował kolejny komunikat zawierający ważne informacje dotyczące zwolnienia z opłacania składek do ZUS dla Beneficjentów poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Czytaj dalej

Wyniki naborów wniosków nr 1/2020, 2/2020, 3/2020, 4/2020, 5/2020, 6/2020, 7/2020, 8/2020, 9/2020, 10/2020, 11/2020

Wyniki naborów wniosków nr 1/2020, 2/2020, 3/2020, 4/2020, 5/2020, 6/2020, 7/2020, 8/2020, 9/2020, 10/2020, 11/2020

Lokalna Grupa Działania „Północne Mazowsze” ogłasza wyniki naborów wniosków numer 1/2020, 2/2020, 3/2020, 4/2020, 5/2020, 6/2020, 7/2020, 8/2020, 9/2020, 10/2020, 11/2020, które trwały od 20 stycznia 2020 r. do 18 lutego 2020 r. w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działań objętych Lokalną Strategią Rozwoju.

Wyniki naboru 1/2020 >>>
Wyniki naboru 2/2020 >>>
Wyniki naboru 3/2020 >>>
Wyniki naboru 4/2020 >>>
Wyniki naboru 5/2020 >>>
Wyniki naboru 6/2020 >>>
Wyniki naboru 7/2020 >>>
Wyniki naboru 8/2020 >>>
Wyniki naboru 9/2020 >>>
Wyniki naboru 10/2020 >>>
Wyniki naboru 11/2020 >>>

 

Protokoły z posiedzeń Rady LGD >>>

wzór protestu (doc) >>>

Komunikat dla Wnioskodawców i Beneficjentów poddziałania 19.2

Komunikat dla Wnioskodawców i Beneficjentów poddziałania 19.2

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego opublikował komunikat zawierający ważne informacje dla Wnioskodawców i Beneficjentów poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zachęcamy Państwa do odwiedzania www.mazowieckie.ksow.pl

Czytaj dalej

Zmiany w organizacji pracy biura LGD w dniach 9 – 10 kwietnia 2020 roku.

Zmiany w organizacji pracy biura LGD w dniach 9 – 10 kwietnia 2020 roku.

Uprzejmie informujemy, iż ograniczamy funkcjonowanie pracy biura w dniach 9-10 kwietnia. W tych dniach pracownicy wykonują swoje obowiązki wyłącznie w formie zdalnej.
W przypadku pilnej sprawy prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny:

Tel. 23 671 12 02.

e-mail: biuro*polnocnemazowsze.pl

(Ze względu na ochronę adresu e-mail przed spamem należy usunąć znak * i zastąpić go @)

Wyniki naboru 1/2020/G – GRANTY

Wyniki naboru 1/2020/G – GRANTY

Lokalna Grupa Działania „Północne Mazowsze” ogłasza wyniki naboru wniosków o powierzenie grantów numer 1/2020/G. W ramach przeprowadzonego naboru wniosków, który trwał od 20 stycznia 2020r. do 18 lutego 2020r.  w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działań objętych Lokalną Strategią Rozwoju w zakresie: Wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenia wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych, do biura LGD wpłynęły 44 wnioski o powierzenie grantów.

Projekt grantowy zakłada realizację zadań w ramach następujących przedsięwzięć:

  • edukacja i doradztwo, w tym w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatu, w tym adaptacji do zmian klimatu
  • przedsięwzięcia w zakresie animacji i organizacji czasu wolnego
  • przedsięwzięcia na rzecz aktywnej integracji
  • działania aktywizacyjne, motywacyjne, integracyjne i szkoleniowe

Wyniki naboru 1/2020/G  >>>>
Protokół z posiedzenia Rady >>>>

 

wzór protestu (doc) >>>

Zmiany w organizacji pracy biura LGD od poniedziałku 23 marca 2020r. do odwołania

Zmiany w organizacji pracy biura LGD od poniedziałku 23 marca 2020r. do odwołania

Z uwagi na wprowadzenie stanu epidemii oraz fakt, że część pracowników LGD będzie pracowała zdalnie, prosimy interesantów o załatwianie niezbędnych spraw elektronicznie lub telefonicznie.

W przypadku koniecznej wizyty w biurze LGD prosimy o kontakt telefoniczny i umówienie spotkania.

Tel. 23 671 12 02.

e-mail: biuro*polnocnemazowsze.pl

(Ze względu na ochronę adresu e-mail przed spamem należy usunąć znak * i zastąpić go @)

Ograniczenia w pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego ze względu na stan zagrożenia epidemicznego

Ograniczenia w pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego ze względu na stan zagrożenia epidemicznego

Wnioskodawcy i Beneficjenci działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, informujemy, iż Urząd Marszałkowski wprowadził ograniczenia w działalności urzędu od dnia 16 marca 2020r.

Czytaj dalej

UWAGA: zmiany w organizacji pracy biura LGD od poniedziałku 16 marca 2020r. do 25 marca 2020 r.

UWAGA: zmiany w organizacji pracy biura LGD od poniedziałku 16 marca 2020r. do 25 marca 2020 r.

Z uwagi na zagrożenie koronawirusem oraz fakt, że część pracowników LGD będzie pracowała zdalnie, prosimy interesantów o załatwianie niezbędnych spraw elektronicznie lub telefonicznie.

W przypadku koniecznej wizyty w biurze LGD również prosimy o kontakt telefoniczny i umówienie spotkania.

UWAGA WNIOSKODAWCY:

Osoby,  które uzupełniają wnioski o przyznanie pomocy prosimy o dostarczanie uzupełnień w godzinach uzgadnianych z pracownikiem biura LGD tel. 23 671 12 02. W celu uniknięcia tzw. kolejki oczekujących na złożenie poprawek.

Tel. 23 671 12 02

e-mail: biuro*polnocnemazowsze.pl

(Ze względu na ochronę adresu e-mail przed spamem należy usunąć znak * i zastąpić go @)