eu100

Leader100

Logo-PM100

prow


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Strona internetowa Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Północne Mazowsze" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej

w ramach poddziałania 19.4  „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”;

w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


CiechanówGmina Czernice BoroweGmina DzierzgowoGmina Gołymin-OśrodekGmina GruduskGmina KarniewoGmina KrasneGmina Krzynowloga MałaGmina OjrzeńGmina Opinogóra GórnaGmina PrzasnyszMiasto PrzasnyszGmina RegiminGmina SońskGmina StupskGmina SzydłowoGmina Wieczfnia Kościelna 

„Organizacja wyjazdu integracyjnego po obszarze LGD”- realizacja grantu powierzonego Stowarzyszeniu Rozwoju Ziemi Szydłowskiej

W związku z realizacją projektu grantowego pt. „Nasze pomysły- wspólne działania” ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych, Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Szydłowskiej w dniu 26.05.2018 r. w ramach projektu „Organizacja wyjazdu integracyjnego po obszarze LGD” zorganizowało wyjazd integracyjny dla osób dorosłych oraz dzieci do Opinogóry Górnej, Krasnego oraz Rostkowa.

Czytaj dalej

Szkolenia w związku z naborem wniosków związanych z podejmowaniem i rozwojem działalności gospodarczej.

W związku z ogłoszeniem o naborze wniosków  w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działań objętych Lokalną Strategią Rozwoju, Lokalna Grupa Działania „Północne Mazowsze” zaprasza potencjalnych wnioskodawców do udziału w bezpłatnych szkoleniach w dniach 23 lipca 2018 r. – premie (podejmowanie działalności gospodarczej) i 24 lipca 2018 r. –  rozwój działalności gospodarczej.  25 lipca 2018 r. – warsztaty z przygotowania biznesplanu.

Czytaj dalej

Ogłoszenia o naborach wniosków nr 7/2018 (premie) i 8/2018

Lokalna Grupa Działania „Północne Mazowsze” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działań objętych Lokalną Strategią Rozwoju, w zakresie:

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 7/2018 (premie)

  • rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 8/2018

  • rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, przez rozwijanie działalności gospodarczej.

INFORMACJA

Uprzejmie informujemy, że 3 lipca 2018
biuro Lokalnej Grupy Działania „Północne Mazowsze” będzie czynne do godz. 9:30 z powodu wyjazdu służbowego.

 Za utrudnienia przepraszamy.

 W sprawach pilnych prosimy o tel. 23-671-12-02.

„Atrakcje Północnego Mazowsza sposobem na integrację Zielonej”- realizacja grantu powierzonego Stowarzyszeniu Zielona OdNowa.

W związku z realizacją projektu grantowego pt. "Nasze pomysły- wspólne działania" ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych, Stowarzyszenie Zielona OdNowa w dniu 26.05.2018 r. w ramach projektu "Atrakcje Północnego Mazowsza sposobem na integrację Zielonej" zorganizowało wyjazd dla dzieci do "Krainy Westernu Sarnowa Góra" w gm. Sońsk.

Czytaj dalej

„Droga do integracji wielopokoleniowej w Szwelicach”- realizacja grantu powierzonego Stowarzyszeniu „Nasze Szwelice”.

Stowarzyszenie "Nasze Szwelice" z gminy Karniewo dnia 10.06.2018r. zrealizowało jedno z działań przewidziane w ramach projektu grantowego pt. "Nasze pomysły-wspólne działania", finansowanego w zakresie poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020.

Czytaj dalej

Projekt grantowy „Aktywna Szkoła”

Stowarzyszenie Przyjaciół Gimnazjum z Krasnego w ramach projektu grantowego  pt. „Nasze pomysły- wspólne działania”  realizowanego w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych realizuje zajęcia, podczas których uczniowie uczą się jak obsługiwać kamerę cyfrową. Uczestnicy projektu poznają najważniejsze formaty plików graficznych, dźwiękowych  i filmowych oraz  zapoznają się z teorią dotyczącą planów filmowych, kadrowania i montażu przy użyciu odpowiednich programów komputerowych.

Czytaj dalej

Projekty grantowe Fundacji Cherub z Przasnysza

Fundacja Cherub realizuje 4 przedsięwzięcia  w ramach projektu grantowego  pt. „Nasze pomysły- wspólne działania”  realizowanego w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.

Czytaj dalej

Projekty grantowe w realizacji Stowarzyszenia Zielona OdNowa

W związku z  realizacją projektu grantowego  pt. „Nasze pomysły- wspólne działania” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych, Stowarzyszenie Zielona OdNowa w dniu 19.05.2018 r.  zorganizowało wyjazd do Zagrody Edukacyjnej w Karniewie dla 20 osób dorosłych (w tym kobiet 50+), gdzie odbyło się szkolenie oraz piknik integracyjny.

Czytaj dalej