eu100

Leader100

Logo-PM100

prow


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Strona internetowa Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Północne Mazowsze" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej

w ramach poddziałania 19.4  „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”;

w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


CiechanówGmina Czernice BoroweGmina DzierzgowoGmina Gołymin-OśrodekGmina GruduskGmina KarniewoGmina KrasneGmina Krzynowloga MałaGmina OjrzeńGmina Opinogóra GórnaGmina PrzasnyszMiasto PrzasnyszGmina RegiminGmina SońskGmina StupskGmina SzydłowoGmina Wieczfnia Kościelna 

Protokoły

Protokoły z posiedzeń Rady LGD „Północne Mazowsze” związane z wyborem operacji do dofinansowania.

Protokół Rady LGD z dnia 13 grudnia 2016r.
załączniki do protokołu

Protokół Rady LGD z dnia 6 lipca 2017r.
załączniki do protokołu

Protokół Rady LGD nr V z dnia 17 lipca 2017r.
załączniki do protokołu

Protokół Rady LGD nr VI z dnia 17 lipca 2017r.
załączniki do protokołu

Protokół Rady LGD nr IX z dnia 12 kwietnia 2018r.

Protokół Rady LGD nr X z dnia 18 kwietnia 2018r.

Protokół Rady LGD nr XI z dnia 20 kwietnia 2018r.

Protokół Rady LGD nr XII z dnia 24 kwietnia 2018r.
załączniki do protokołu

Protokół Rady LGD nr XV z dnia 10 września 2018r.
załączniki do protokołu

Protokół Rady LGD nr XVIII z dnia 1 sierpnia 2019r.
załączniki do protokołu

Protokół Rady LGD nr XIX z dnia 1 sierpnia 2019r.
załączniki do protokołu

Protokół Rady LGD nr XX z dnia 14 sierpnia 2019r.
załączniki do protokołu

Protokół Rady LGD nr XXI z dnia 22 sierpnia 2019r.

Protokół Rady LGD nr XXV z dnia 18 marca 2020r.
załączniki do protokołu

Protokół Rady LGD nr XXVI z dnia 1 kwietnia 2020r.
załączniki do protokołu

Protokół Rady LGD nr XXVII z dnia 2 kwietnia 2020r.
załączniki do protokołu

Protokół Rady LGD nr XXXII z dnia 3 listopada 2021r.
załączniki do protokołu

Protokół Rady LGD nr XXXIII z dnia 17 listopada 2021r.
załączniki do protokołu

Protokół Rady LGD nr XXXVI z dnia 12 kwietnia 2022r.
załączniki do protokołu

Protokół Rady LGD nr XL z dnia 11 stycznia 2023r.
załączniki do protokołu

Protokół Rady LGD nr XLI z dnia 12 stycznia 2023r.
załączniki do protokołu