eu100

Leader100

Logo-PM100

prow


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Strona internetowa Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Północne Mazowsze" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej

w ramach poddziałania 19.4  „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”;

w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


CiechanówGmina Czernice BoroweGmina DzierzgowoGmina Gołymin-OśrodekGmina GruduskGmina KarniewoGmina KrasneGmina Krzynowloga MałaGmina OjrzeńGmina Opinogóra GórnaGmina PrzasnyszMiasto PrzasnyszGmina RegiminGmina SońskGmina StupskGmina SzydłowoGmina Wieczfnia Kościelna 

Wyniki naboru 5/2019

Opublikowano 27 sierpnia 2019

 

Wyniki oceny operacji dokonanej na posiedzeniach Rady LGD „Północne Mazowsze” w dniach 14.08.2019r. oraz 22.08.2019r.

Przedsięwzięcie: REKONSTRUKCJA LOKALNYCH PODAŃ, OPOWIEŚCI I LEGEND, ZACHOWANIE I KULTYWOWANIE LOKALNYCH TRADYCJI I JĘZYKA, UPOWSZECHNIENIE WIEDZY O HISTORII REGIONU I DZIEDZICTWIE KULTUROWYM

Uchwała nr XXI/262/19 w sprawie przyjęcie listy operacji wybranych do dofinansowania mieszczących i niemieszczących się w limicie środków wskazanym w ogłoszonym naborze wniosków