eu100

Leader100

Logo-PM100

prow


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Strona internetowa Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Północne Mazowsze" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej

w ramach poddziałania 19.4  „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”;

w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


CiechanówGmina Czernice BoroweGmina DzierzgowoGmina Gołymin-OśrodekGmina GruduskGmina KarniewoGmina KrasneGmina Krzynowloga MałaGmina OjrzeńGmina Opinogóra GórnaGmina PrzasnyszMiasto PrzasnyszGmina RegiminGmina SońskGmina StupskGmina SzydłowoGmina Wieczfnia Kościelna 

Fitness dla pań i zumba dla dzieci w ramach grantu Stowarzyszenia Zielona OdNowa

W ramach operacji pt. „Zielona – czas na aktywację”, Stowarzyszenie Zielona OdNowa  realizuje  kolejny projekt grantowy, którego celem jest aktywizacja dzieci i młodzieży oraz kobiet, w tym kobiet 50+.

W związku z  realizacją projektu grantowego  pt. ,,Nasze pomysły – wspólne działania’’ w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych, Stowarzyszenie Zielona OdNowa rozpoczęło od września 2018 r. realizację zajęć fitness i zumby w Szkole Podstawowej w Zielonej. Zajęcia prowadzone są w dwóch grupach wiekowych po 15 osób.

Grupa dziecięco – młodzieżowa spotyka się raz w tygodniu, w godzinach popołudniowych ćwiczy aktywnie Zumbę z trenerką – Martą Wichłacz.

Grupa kobiet, (w tym kobiet 50 +) spotyka się również raz w tygodniu, w godzinach popołudniowych i uczestniczy w zajęciach fitness z trenerką –  Annę Sarnowską.

Wszyscy uczestnicy projektu tryskają energią podczas zajęć i aktywnie w nich uczestniczą. Uśmiech towarzyszy wszystkim zarówno uczestnikom, instruktorom, jak też realizatorom projektu.

 

Zdjęcia wykonały: Marta Rogalska, Renata Żmijewska