eu100

Leader100

Logo-PM100

prow


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Strona internetowa Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Północne Mazowsze" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej

w ramach poddziałania 19.4  „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”;

w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


CiechanówGmina Czernice BoroweGmina DzierzgowoGmina Gołymin-OśrodekGmina GruduskGmina KarniewoGmina KrasneGmina Krzynowloga MałaGmina OjrzeńGmina Opinogóra GórnaGmina PrzasnyszMiasto PrzasnyszGmina RegiminGmina SońskGmina StupskGmina SzydłowoGmina Wieczfnia Kościelna 

Dostępny nowy kurs na epik24.pl

Dostępny nowy kurs na epik24.pl

Informujemy, że na epik24.pl został uruchomiony nowy kurs B.17 w ramach bloku B „Realizacja i promocja w operacjach RLKS III”. Kurs dotyczy zagadnień z realizowania operacji i umowy o przyznanie pomocy (z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej).

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją!

 

Więcej informacji o tym i innych kursach na epik24.pl>>>>>