eu100

Leader100

Logo-PM100

prow


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Strona internetowa Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Północne Mazowsze" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej

w ramach poddziałania 19.4  „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”;

w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


CiechanówGmina Czernice BoroweGmina DzierzgowoGmina Gołymin-OśrodekGmina GruduskGmina KarniewoGmina KrasneGmina Krzynowloga MałaGmina OjrzeńGmina Opinogóra GórnaGmina PrzasnyszMiasto PrzasnyszGmina RegiminGmina SońskGmina StupskGmina SzydłowoGmina Wieczfnia Kościelna 

Ogłoszenie o naborach wniosków numer 1/2021 i 2/2021

Lokalna Grupa Działania „Północne Mazowsze” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działań objętych Lokalną Strategią Rozwoju, w ramach przedsięwzięć:

WSPARCIE NA ZAKŁADANIE I ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 

BUDOWA I ROZWÓJ OBIEKTÓW SPORTOWYCH, REKREACYJNO -WYPOCZYNKOWYCH I SPOŁECZNO – KULTURALNYCH

30 grantów na 30 lat bp w Polsce – w trosce o przyszłość i zrównoważony rozwój społeczności lokalnych w obszarze: woda, energia, recycling.

30 grantów na 30 lat bp w Polsce – w trosce o przyszłość i zrównoważony rozwój społeczności lokalnych w obszarze: woda, energia, recycling.

Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych, zaprasza do udziału w konkursie: „30 grantów na 30 lat bp w Polsce – w trosce o przyszłość i zrównoważony rozwój społeczności lokalnych w obszarze: woda, energia, recycling”.

Celem konkursu jest wsparcie lokalnych społeczności w podejmowaniu inicjatyw na rzecz zrównoważonego rozwoju w obszarze: woda, energia, recycling. Szczegółowe cele konkursu określa regulamin konkursu.

Do udziału zapraszamy lokalne organizacje pozarządowe, znające potrzeby i wyzwania mieszkańców obszarów, w których działają. Autorzy 30 najlepszych projektów, otrzymają granty w wysokości 5000 zł na ich realizację. Łączna pula nagród wynosi 150000 zł.

Czytaj dalej

Szkolenia dla potencjalnych wnioskodawców planujących założyć działalność gospodarczą!

Szkolenia dla potencjalnych wnioskodawców planujących założyć działalność gospodarczą!

W związku z nadchodzącym terminem naboru wniosków (06.09.2021 – 04.10.2021r.) zapraszamy na bezpłatne szkolenia dotyczące zasad ubiegania się o wsparcie dla beneficjentów zamierzających podejmować działalność gospodarczą.

Szkolenia odbędą się w Domu parafialno-ludowym (budynek naprzeciwko biura LGD) Zielona 19, 06-408 Krasne w dniach 24, 25 sierpnia 2021 r.

Zapisy na szkolenia przyjmujemy telefonicznie pod nr 23 671 12 02  w godzinach pracy biura LGD (pon.-pt. 08:00-16:00), do 23 sierpnia 2021 r.

Czytaj dalej

Uroczystość odsłonięcia miejsca pamięci Adama Rzewuskiego

Uroczystość odsłonięcia miejsca pamięci Adama Rzewuskiego

W niedzielę 20 czerwca 2021 r. w Lekowie (gmina Regimin) przy budynku Klubu Seniora odbyła się uroczystość odsłonięcia miejsca pamięci Adama Rzewuskiego zorganizowana przez Gminę Regimin oraz Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Zarząd Obwodu Ciechanów. Wydarzenie rozpoczęła Msza św. w kościele pw. Św. Stanisława BM w Lekowie, następnie odbył się przemarsz na miejsce uroczystości, gdzie nastąpiło odsłonięcie i poświęcenie miejsca pamięci oraz przedstawiony został zarys historyczny przybliżający postać Adama Rzewuskiego.  Za część artystyczną wydarzenia odpowiedzialni byli uczniowie Szkoły Podstawowej w Regiminie. Na zakończenie uroczystości swoje okolicznościowe przemówienia wygłosili zaproszeni goście.

Miejsce pamięci odnowiono w ramach projektu pn. „Odnowa miejsca pamięci na terenie gminy Regimin” – poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

Poniżej zamieszczamy fotorelację!

Zdjęcia archiwum Urzędu Gminy Regimin

Bezpieczny start – zaproszenie

Bezpieczny start – zaproszenie

Ochotnicza Straż Pożarna w Węgrze zaprasza na uroczystość 27 czerwca 2021 r. w trakcie, której zostaną zaprezentowane efekty projektu pn. Bezpieczny start – wzmocnienie kapitału społecznego młodzieży zamieszkującej obszar LGD Północne Mazowsze w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

Czytaj dalej