eu100

Leader100

Logo-PM100

prow


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Strona internetowa Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Północne Mazowsze" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej

w ramach poddziałania 19.4  „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”;

w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


CiechanówGmina Czernice BoroweGmina DzierzgowoGmina Gołymin-OśrodekGmina GruduskGmina KarniewoGmina KrasneGmina Krzynowloga MałaGmina OjrzeńGmina Opinogóra GórnaGmina PrzasnyszMiasto PrzasnyszGmina RegiminGmina SońskGmina StupskGmina SzydłowoGmina Wieczfnia Kościelna 

Obsługa interesantów w biurze LGD „Północne Mazowsze” – zasady bezpieczeństwa

Obsługa interesantów w biurze LGD „Północne Mazowsze” – zasady bezpieczeństwa

Biuro LGD „Północne Mazowsze” przyjmuje interesantów w dniach pracy biura w godzinach od 09:00 do 13:00, wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym lub mailowym uzgodnieniu terminu spotkania.
Kontakt:
Tel. 23 671 12 02
E-mail: biuro*polnocnemazowsze.pl
(Ze względu na ochronę adresu e-mail przed spamem należy usunąć znak * i zastąpić go @)

Wchodząc do biura, są Państwo zobowiązani do:

  • zakrycia nosa i ust;
  • dezynfekcji rąk;
  • zachowania wymaganego odstępu.

Bitwa Regionów 2021 oraz Nagroda Małżonki Prezydenta RP – konkursy dla KGW!

Bitwa Regionów 2021 oraz Nagroda Małżonki Prezydenta RP – konkursy dla KGW!

Zapraszamy Koła Gospodyń Wiejskich do wzięcia udziału w dwóch konkursach skierowanych właśnie do Was!

Konkursy mają na celu kultywowanie, popularyzowanie i utrwalanie najbardziej wartościowych kulturowych i kulinarnych tradycji regionalnych.

  • Bitwa Regionów 2021 – zgłoszenia można wysyłać do 31 maja 2021 r.

Więcej informacji na temat konkursu http://ksow.pl/aktualnosc/bitwa-regionow-2021-wez-udzial-w-konkursie

  • Konkurs o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP – zgłoszenia można wysyłać do 18 kwietnia 2021 r.

Więcej informacji na temat konkursu https://www.prezydent.pl/pierwsza-dama/konkurskgw/

Życzymy powodzenia!

Konkurs „Zero food waste – nie marnuję żywności”

Konkurs „Zero food waste – nie marnuję żywności”

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi ogłosił konkurs pn. „Zero food waste – nie marnuję żywności”. Celem konkursu jest zachęcenie do wdrożenia idei „zero food waste”, dzięki której mniej żywności będzie marnowanej, idea przyczyni się również do większej kreatywności i twórczości w kuchni. Przedsięwzięcie ma charakter ogólnopolski i skierowany jest do Kół Gospodyń Wiejskich, Gospodarstw Domowych, Świetlic, Klubów oraz Szkół gastronomicznych i branżowych. Zgłoszenie do konkursu obejmuje nazwę potrawy, zdjęcia oraz przepis.

Zgłoszeń można dokonywać w terminie  od 17 lutego do 24 marca 2021.

Zapraszamy!

Więcej informacji oraz regulamin >>>

XIV edycja Konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego

XIV edycja Konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego

Samorząd Województwa Mazowieckiego chcąc promować produkty żywnościowe wytwarzane przez mazowieckich producentów, organizuje kolejny raz Konkurs o Laur Marszałka. Konkurs ma na celu wyłonienie i nagrodzenie producentów wyróżniających się min. wysoką jakością produkcji czy promocji mazowieckiej żywności. Uczestnikami konkursu mogą być nie tylko firmy, ale również podmioty czy organizacje tj. Koła Gospodyń Wiejskich.

Zgłoszenia należy składać pocztą tradycyjna lub mailową do 31 marca 2021 r.

Więcej informacji >>>

Nowy wzór umowy o przyznaniu pomocy na operacje związane w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

Nowy wzór umowy o przyznaniu pomocy na operacje związane w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

Informujemy, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała do stosowania zaktualizowany formularz umowy o przyznaniu pomocy na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Do nowych formularzy umów (wersja 5z) przestaje obowiązywać aneks do umowy zawierający zapisy związane z przepisami dotyczącymi wprowadzenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii lub wprowadzenia stanu nadzwyczajnego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 – stosowne zapisy zostały zawarte w nowym wzorze umowy.

Dodatkowo, w związku ze zmianą formularza umowy, zmianie poddane zostały załączniki do umowy tj. Załącznik nr 4 – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy, Załącznik nr 5 – Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim/o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej, Załącznik nr 6 – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

Więcej informacji oraz wzory do pobrania >>>