eu100

Leader100

Logo-PM100

prow


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Strona internetowa Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Północne Mazowsze" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej

w ramach poddziałania 19.4  „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”;

w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


CiechanówGmina Czernice BoroweGmina DzierzgowoGmina Gołymin-OśrodekGmina GruduskGmina KarniewoGmina KrasneGmina Krzynowloga MałaGmina OjrzeńGmina Opinogóra GórnaGmina PrzasnyszMiasto PrzasnyszGmina RegiminGmina SońskGmina StupskGmina SzydłowoGmina Wieczfnia Kościelna 

Zmiany w organizacji pracy biura LGD od 13 maja do odwołania.

Zmiany w organizacji pracy biura LGD od 13 maja do odwołania.

Uprzejmie informujemy, że ograniczamy funkcjonowanie pracy biura. Biuro Lokalnej Grupy Działania „Północne Mazowsze” będzie czynne dla interesantów w godz. 09:00 – 13:00 – prosimy o telefoniczne ustalanie terminu spotkania.
Poza tymi godzinami, pracownicy biura wykonują swoje obowiązki w formie zdalnej.
Prosimy o kontakt e-mailowy lub telefoniczny:
Tel. 23 671 12 02
E-mail: biuro*polnocnemazowsze.pl
(Ze względu na ochronę adresu e-mail przed spamem należy usunąć znak * i zastąpić go @)

Produkty regionalne i tradycyjne

Produkty regionalne i tradycyjne

Ze względu na wstrzymanie działań szkoleniowych spowodowane pandemią, zachęcamy i przypominamy o możliwości rejestracji produktów tradycyjnych. Wszystkich zainteresowanych, którzy w ubiegłym roku brali udział w szkoleniach, zorganizowanych przez LGD „Północne Mazowsze” dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, przy aktywnym udziale Samorządów z obszaru LGD oraz dzięki zaangażowaniu Pana Krzysztofa Zaniewskiego – pracownika Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, zachęcamy do odwiedzenia strony KSOW >>>>>, na której znajdą Państwo wszelkie niezbędne informacje, w jaki sposób zarejestrować produkt tradycyjny. Pomimo panującej sytuacji, bądźmy wciąż aktywni!

Wsparcie dla przedsiębiorców z branży turystycznej!

Wsparcie dla przedsiębiorców z branży turystycznej!

Poniżej zamieszczamy główne informacje Samorządu Województwa Mazowieckiego dotyczące wsparcia przedsiębiorców z branży turystycznej. Formą wsparcia będzie bezzwrotna dotacja.

Samorząd Mazowsza wesprze przedsiębiorców z branży turystycznej. Na bezzwrotne dotacje planuje przeznaczyć blisko 67 mln zł z RPO WM 2014–2020. Dodatkowo władze regionu zachęcają do wypoczynku w naszym regionie. Ma w tym pomóc specjalna kampania turystyczna „Odpocznij na Mazowszu”. 

Czytaj dalej

Poradnik antykryzysowy dla obszarów wiejskich

Poradnik antykryzysowy dla obszarów wiejskich

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich na stronie internetowej zamieściła poradnik antykryzysowy dla obszarów wiejskich. W poradniku poruszone są zagadnienia min.:

·         kredyt z dopłatą do dofinansowania,

·         dotacja na kapitał obrotowy dla przedsiębiorców dotkniętych Covid-19,

·         nabór do programu „Dobry start”,

·         wytyczne dla organizatorów szkoleń i konferencji,

·         stypendia pomostowe – rekrutacja on-line

Zapraszamy do lektury całego poradnika >>>

Program Generacja 6.0 – dofinansowanie projektów KGW

Program Generacja 6.0 – dofinansowanie projektów KGW

Szanowne Koła Gospodyń Wiejskich! Informujemy, że na stronie internetowej Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi pojawiła się informacja o możliwości skorzystania z programu Generacja 6.0. Jest to dofinansowanie projektów KGW zarejestrowanych w ARiMR, a kwota dofinansowanie wynosi do 15.000 brutto na każdy projekt. Celem ogłoszonego programu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i technologicznemu seniorów. Wnioski można składać do 17.07.2020 r.

Więcej informacji o programie znajdziecie Państwo na stronie Instytutu >>>

Szczegóły wzięcia udziału w programie dostępne są na stronie Fundacji >>>>

 

Informacja – 12 czerwca 2020

Informacja – 12 czerwca 2020

Informujemy, że w dn. 12 czerwca 2020 roku biuro LGD „Północne Mazowsze” będzie nieczynne, w zamian za Święto przypadające w sobotę 15 sierpnia 2020.

Za utrudnienia przepraszamy.

Projekt współpracy pomiędzy LGD „Północne Mazowsze” i LGD „Sierpeckie Partnerstwo”

Projekt współpracy pomiędzy LGD „Północne Mazowsze” i LGD „Sierpeckie Partnerstwo”

Lokalna Grupa Działania „Północne Mazowsze” wraz z Lokalną Grupą Działania „Sierpeckie Partnerstwo” rozpoczęły realizację wspólnego przedsięwzięcia pod nazwą „Innowacyjny rozwój turystyczno – społeczny LGD „Sierpeckie Partnerstwo” i „Północne Mazowsze”. Umowa na projekt współpracy została podpisana w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w dn. 25 listopada 2019 roku. Głównym celem projektu jest wykonanie i montaż wiat turystycznych na obszarze dwóch partnerskich LGD. Na obszarze LGD „Północne Mazowsze” wiaty zostaną zlokalizowane po jednej w każdej z 17-stu gmin.

Czytaj dalej

Nowy komunikat dla beneficjentów poddziałania 19.2

Nowy komunikat dla beneficjentów poddziałania 19.2

W związku z wirusem SARS-CoV-2 na stronie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich pojawiła się informacja dotycząca zmiany przepisów dla beneficjentów poddziałania 19.2. Poniżej publikujemy treść komunikatu.

W związku z wejściem w życie przepisów zmieniających ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2020 r. poz. 217 i 300) wprowadzonych ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U.2020. poz.695), w oparciu o przedstawione przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi stanowisko i interpretacje, poniżej przedstawiamy wyjaśnienia dotyczące stosowania zmienionych przepisów w ramach poddziałania 19.2. Jednocześnie informujemy, że zgodnie z zapewnieniami MRiRW trwają obecnie prace nad zmianą rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (dalej rozporządzenie).

Czytaj dalej

Załatwianie spraw w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego – komunikat

Załatwianie spraw w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego – komunikat

W związku z trwającą sytuacją epidemiczną, zaleceniami rządu i służb sanitarnych dotyczącymi zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa COVID-19, od 25 maja br. Urząd wprowadził nowe zasady kontaktu z urzędem. Poniżej zamieszczamy cały komunikat:

Szanowni Państwo, w związku z utrzymującą się epidemią, w trosce o Państwa zdrowie, bezpieczeństwo, ale także mając na uwadze Państwa komfort, proponujemy trzy formy kontaktu z urzędem. Nadal, jeśli to możliwe, zachęcamy do unikania wizyt w siedzibie urzędu i skorzystania z obsługi telefonicznej, mejlowej lub za pośrednictwem systemu e-puap. W sytuacjach niecierpiących zwłoki udostępniamy dla Państwa drugi punkt podawczy na terenie Warszawy. Jeśli jednak sprawa wymaga bezpośredniej rozmowy, możliwa jest wizyta w urzędzie – wówczas prosimy o wcześniejsze umówienie się i zachowanie wszelkich środków ostrożności.

Czytaj dalej

Dostępny nowy kurs na epik24.pl

Dostępny nowy kurs na epik24.pl

Informujemy, że na epik24.pl został uruchomiony nowy kurs B.17 w ramach bloku B „Realizacja i promocja w operacjach RLKS III”. Kurs dotyczy zagadnień z realizowania operacji i umowy o przyznanie pomocy (z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej).

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją!

 

Więcej informacji o tym i innych kursach na epik24.pl>>>>>

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi zaprasza Koła Gospodyń Wiejskich do inicjatywy „Tradycyjna Gęsina Wiejska”

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi zaprasza Koła Gospodyń Wiejskich do inicjatywy „Tradycyjna Gęsina Wiejska”

LGD „Północne Mazowsze” z przyjemnością informuje o inicjatywie Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi, który zaprasza zainteresowane Koła Gospodyń Wiejskich do działań promujących przyzagrodowy chów gęsi i przetwórstwo gęsiny metodami tradycyjnymi. Celem przedsięwzięcia jest na nowo upowszechnienie białej gęsi i możliwość czerpania dodatkowych dochodów. Wzięcie udziału w tworzonej inicjatywie niesie ze sobą wiele korzyści (np. wsparcie szkoleniowe) i jest całkowicie bezpłatne.

Zapraszamy!

Szczegóły o działaniach znajdą Państwo na stronie Instytutu >>>>>>