eu100

Leader100

Logo-PM100

prow


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Strona internetowa Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Północne Mazowsze" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej

w ramach poddziałania 19.4  „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”;

w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


CiechanówGmina Czernice BoroweGmina DzierzgowoGmina Gołymin-OśrodekGmina GruduskGmina KarniewoGmina KrasneGmina Krzynowloga MałaGmina OjrzeńGmina Opinogóra GórnaGmina PrzasnyszMiasto PrzasnyszGmina RegiminGmina SońskGmina StupskGmina SzydłowoGmina Wieczfnia Kościelna 

30 grantów na 30 lat bp w Polsce – w trosce o przyszłość i zrównoważony rozwój społeczności lokalnych w obszarze: woda, energia, recycling.

30 grantów na 30 lat bp w Polsce – w trosce o przyszłość i zrównoważony rozwój społeczności lokalnych w obszarze: woda, energia, recycling.

Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych, zaprasza do udziału w konkursie: „30 grantów na 30 lat bp w Polsce – w trosce o przyszłość i zrównoważony rozwój społeczności lokalnych w obszarze: woda, energia, recycling”.

Celem konkursu jest wsparcie lokalnych społeczności w podejmowaniu inicjatyw na rzecz zrównoważonego rozwoju w obszarze: woda, energia, recycling. Szczegółowe cele konkursu określa regulamin konkursu.

Do udziału zapraszamy lokalne organizacje pozarządowe, znające potrzeby i wyzwania mieszkańców obszarów, w których działają. Autorzy 30 najlepszych projektów, otrzymają granty w wysokości 5000 zł na ich realizację. Łączna pula nagród wynosi 150000 zł.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w konkursie serdecznie zapraszamy do złożenia wniosku na platformie Omikron (link na  www.mila.org.pl/konkurs) do dnia 30 października 2021 do godz. 20:00 lub do osiągnięcia limitu zgłoszeń.

Szczegółowe cele, harmonogram, warunki uczestnictwa, regulamin zamieszony na stronie www.mila.org.pl/konkurs.